Om oss

Utdanningstilbudet og arbeidsmarkedet over hele Europa har blitt sterkt påvirket av den globale pandemien, noe som økte etterspørselen etter online læring i svært stor skala og betydelig belastet de digitale ferdighetene til VET-veiledere. Forskning viser at en av de viktigste faktorene som påvirker kvaliteten på utdanningen er pågående faglig utvikling av lærere og lærere, som er sentrale aktører i å gi tilgang til ansettelsesmuligheter og avgjørende for den faglige utviklingen av unge gründere. I en «sosialt fjern» virkelighet der digital utdanning undergraver tilbakevendingen til en formell utdanning og der innovative virksomheter er avgjørende for å gjøre EUs økonomi bærekraftig, er det avgjørende for oss å støtte VET-veiledere som står overfor disse nye utfordringene. AGILITe-prosjektet tar sikte på å bygge den digitale kompetansen og gründerånden, samt en forståelse av prinsippene for sirkularitet i VET-sektoren for å sikre at klimamålene til "Grønn Giv" oppnås. En kombinasjon av interaktiv infografikk og EduZines designet for fjernundervisning og læring på stedet utvikles av partnere som en demonstrasjon av pedagogisk innovasjon i virke i dagens digitale tidsalder.

Læremateriell

IO1

AGILITe DigCompEdu-basert opplæringsprogram på arbeidsplassen

AGILITes DigCompEdu-baserte opplæringsprogram består av 6 EduZines og tilbyr 24 timer ansikt-til- ansikt opplæring supplert med 15 timer med selvstyrt læring, og fokuserer på å bygge de viktigste digitale kompetansene til VET-veiledere.

IO2

AGILITe EntreComp-basert opplæringsprogram på arbeidsplassen

AGILITe EntreComp-basert opplæringsprogram på arbeidsplassen består av 5 EduZines og tilbyr 20 timer med ansikt-til-ansikt opplæring supplert med og 15 timer med selvstyrt læring som vil hjelpe VET-veiledere med å utvikle et gründermessig tankesett.

IO3

AGILITes Grønn Giv-opplæringsprogram på arbeidsplassen

AGILITes Grønn Giv opplæringsprogram på arbeidsplassen består av 8 EduZines og tilbyr 32 timer ansikt-til-ansikt instruksjon supplert med og 18 timer med selvstyrt læring som vil bidra til å bygge en forståelse for prinsippene for sirkularitet i VET-miljøet.

IO4

AGILITe MOOC og praksisfelleskap

MOOC (Massive Open Online Courses) gir VET-veiledere og bedrifter over hele Europa åpen tilgang til alle ressursene som er utviklet for å sikre at en vellykket opplæringsintervensjon kan oppnås.

Partnerne

AGILITe-prosjektet er utviklet av et team på åtte ekspertpartnere fra åtte europeiske land, inkludert; Irland, Spania, Kroatia, Hellas, Kypros, Tyskland, Norge og Portugal. Sammen skal partnerne bruke sin kunnskap og kompetanse i et samarbeidsmiljø for å lykkes med å implementere prosjektmålene.

NYHETER

Sjekk ut våre nyhetsbrev nedenfor:

Kommer snart...

BLI INVOLVERT

Følg oss på Facebook på for å bli involvert og støtte prosjektet vårt:

https://www.facebook.com/ErasmusAGILITe-104134128764025

 

Eller besøk vår nettside:

http://agilite-project.eu/

EU-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som bare gjenspeiler forfatternes synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk som kan gjøres av informasjonen i den.

Project Number: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

nn_NONorwegian