Σχετικά με εμάς

Η παροχή εκπαίδευσης και η αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την παγκόσμια πανδημία, η οποία αύξησε τη ζήτηση για διαδικτυακή μάθηση σε πολύ μεγάλη κλίμακα και επιβάρυνε σημαντικά τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ. Η έρευνα δείχνει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης είναι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των καθηγητών, οι οποίοι είναι βασικοί παράγοντες για την παροχή πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης και ζωτικής σημασίας για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων επιχειρηματιών. Σε μια «κοινωνικά μακρινή» πραγματικότητα όπου η ψηφιακή εκπαίδευση υπονομεύει την επιστροφή σε μια επίσημη εκπαίδευση και όπου οι καινοτόμες επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για να καταστεί βιώσιμη η οικονομία της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτές ΕΕΚ που αντιμετωπίζουν αυτές τις νέες προκλήσεις. Το έργο AGILITe στοχεύει στην δημιουργία των ψηφιακών ικανοτήτων και του επιχειρηματικού πνεύματος καθώς και στην κατανόηση των αρχών της κυκλικότητας στον τομέα της ΕΕΚ για να διασφαλίσει ότι επιτυγχάνονται οι κλιματικοί στόχοι της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Ένας συνδυασμός διαδραστικών infographics και EduZine σχεδιασμένα με στόχο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία χαρακτηρίζει την σημερινή ψηφιακή εποχή της ανάπτυξης.

Εκπαιδευτικό Υλικό

IO1

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με βάση το AGILITe DigCompEdu

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGILITe DigCompEdu περιλαμβάνει 6 EduZines και προσφέρει 24 ώρες δια-προσωπικής διδασκαλίας και 15 ώρες αυτοδιδασκαλίας με σκοπό την καλλιέργεια βασικών ψηφιακών ικανοτήτων σε εκπαιδευτές ΕΕΚ.

IO2

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με βάση το AGILITe EntreComp

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται στο AGILITe EntreComp περιλαμβάνει 5 EduZine και προσφέρει 20 ώρες δια-προσωπικής διδασκαλίας και 15 ώρες αυτοδιδασκαλίας με σκοπό την καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτές ΕΕΚ.

IO3

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με βάση το AGILITe Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGILITe Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει 8 EduZine και προσφέρει 32 ώρες δια-προσωπικής διδασκαλίας και 18 ώρες αυτό-διδασκαλίας με σκοπό την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και κατανόησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας εντός της κοινότητας ΕΕΚ.

IO4

AGILITe MOOC & Community of Practice

Το MOOC (Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα) παρέχει σε εκπαιδευτές ΕΕΚ και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους πόρους που έχουν αναπτυχθεί για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επιτευχθεί μια επιτυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση.

Οι εταίροι

Το έργο AGILITe παρουσιάζεται σε εσάς από μια ομάδα εννέα ειδικών εταίρων από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων: Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Οι εταίροι μαζί θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε ένα συνεργατικό περιβάλλον για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου.

Future In Perspective

Ιρλανδία

Skills Elevation FHB

Γερμανία

FONIX AS

Νορβηγία

FUNDATIA PROFESSIONAL

Ρουμανία

ΝΕΑ

Δείτε παρακάτω τα ενημερωτικά δελτία μας:

Έρχεται Σύντομα…

ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ

Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, ακολουθήστε μας στο Facebook στη διεύθυνση:

https://www.facebook.com/ErasmusAGILITe-104134128764025

 

Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

http://agilite-project.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

elGreek